จองที่ร้าน 焼鳥今井

▶When making a reservation, please order the course.

In the case of 3-4 people, there is a possibility that we will guide you side by side at the counter depending on the order of reservation.

Children's courses are also available when you make a reservation at 17:30.

Reservations for more than 5 people can only be made at 17:30.

▶If you do not contact us within 30 minutes of your reservation time, we may cancel your reservation.
We apologize for the inconvenience, but please contact us if you want to change the time or cancel.

Inquiries by phone: 070-8397-7655
Email: yakitoriimai@gmail.com
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you are traveling with children, please let us know how many.
Please feel free to let us know if you have any allergies or dislikes.

Example: Crustacean allergy, extracts (oyster sauce, etc.) are also NG
  Wheat allergy, no soy sauce
  Egg allergy 
  I don't like soft-boiled eggs
  I don't like dairy products and butter
  I don't like liver, gizzards, hearts
  I don't like all internal organs
  I don't like chicken skin
 I don't like meat with skin on, chicken wings, etc.
 I don't like long onions and onions
  Vegetable allergies, dislikes
  Other allergies, dislikes, etc.
*If none, please write "none".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป