จองที่ร้าน YEN

Please be sure to read all of the following information.

Reservations
Lunch sets are only available on weekdays. We do not accept reservations for lunch sets, so please come directly to the restaurant. Lunch courses are available for 90 minutes. Please note that even if you arrive late, you will be charged for 90 minutes from your reservation time.

About celebrations, etc.
Lunch time: a plate,
For dinner, we can provide a flower box with a plate or a message card.
Please let us know your desired message in the "Request" box.
If you do not specify a flower box, we will prepare a plate.
Dinner a la carte guests must order dessert on the same day. The box will be collected afterwards. If you do not order dessert, we will prepare our recommended dessert (for a fee).

If you are using a baby stroller, please let us know in the "Request" column.
Please note that we may not be able to meet your seating preference.
If you are unable to select your preferred number of guests, please contact the restaurant directly.
If you do not contact us after the reserved time, we may have no choice but to cancel your reservation.

Please be sure to contact us if you are late.
TEL:05035950835
Office hours (10:00-11:30 / 14:30-15:00 / 17:00-18:00)
If you cannot reach us by phone, please contact us at yen@ec-corp.jp.

การร้องขอ

If you have any food allergies, please include those of your guests.
If you do not have any allergies, please indicate "none".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.