จองที่ร้าน Arashiyama Yugetsu

※ We will keep the card information at the time of booking, but it will not be settled .
Please pay the actual usage fee at the store on the same day.


▶Please note that the seat specification may not meet your request.
▶If you can not contact after 30 minutes of reservation, it may be considered as cancellation due to necessity, so please be sure to contact us in case of delay.
▶Cancellation fee will be charged as follows.
-100% of the day
-80% of the previous day
-7 days to 2 days before 30%
-20 days to 8 days before 20%

การร้องขอ

Please inform about something that is not good at allergies.
* For targeted ingredients, please fill in the following 【Request column】.
※ [Example] 1 oyster allergy, you can eat if you heat.
One person is not good at blue fish. Please give details in detail.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.