จองที่ร้าน Y.Y.G. Brewery & Beer Kitchen

◆ Important Notes◆

▶ We may not able to offer seats that you request when it's crowded.
▶ Please inform us of any ingredient that you cannnot have in advance.
▶ If you are going to be more than 30 minutes late for your reservation time, please make sure you let us know as soon as possible. Otherwise your reservation may be canceled.
▶ Please contact us for a reservation for 7 pesons or more.
▶ When it's our peak time, we might have to ask you to leave in 2 hours.
▶ Please fill the number of persons for your reservation, and if children are included fill the number of them and their ages.

TEL: 050-3155-1476
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.