จองที่ร้าน Zarai Oita (Pickup)

*Reservation method*
・We accept reservations until 15:00 the day before the desired pick-up date.
・The pick-up time is from 11:00 to 17:00.
*Notes *
・Consume the product within 4 hours after receiving it.
・The bentos are for takeout only, they cannot be eaten inside the store.
・If you wish to change or cancel your pick-up date, please contact us by 15:00 the day before the scheduled pick-up date. If you do not contact us, we will charge 100%.
▶▶▶ Return to Zarai Oita Restaurant Page ◀◀◀

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.