Đặt bàn tại 400°C PIZZA

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection. ▶ If you cannot contact us after 15 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late. ▶ Children must be in junior high school or above. note that.

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.