Đặt bàn tại Trụ sở chính của Kobe Aiburi Ranch

▶ About reservation · Regarding the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please note it beforehand. · If you can not contact us after 20 minutes of reservation, we will be forced to cancel and we will give priority to other customers. If you are late please contact us. · From the time of reservation the seat 2-hour system, the last order will be 90 minutes. ▶ About cancellation · In case of cancellation of reservation or change of number of guests by any chance, please contact by 16 o'clock on the day of reservation. · In the case of cancellation on the day of course reservation, a cancellation fee of 100% course fee will be charged per person. · In case of cancellation on the day of reservation only for the seat, a cancellation fee of 3,240 yen will be charged per person.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Hiện diện hoặc không có dị ứng (bao gồm cả những người sẽ không tôn giáo)
Tư vấn khác · Yêu cầu (Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn qua điện thoại hoặc e-mail)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.