Đặt bàn tại Ajikitcho Horieten

✅ Non-face-to-face payment You can pay on the day with the card at the time of reservation.
If you wish, please select "Use contactless payment" on the next page. Click herefor details.

・ About price display 10% service charge + 10% consumption tax is required for all courses and dishes.
・ Bring-in drinks A charge of ¥ 4,000 (excluding tax) per bottle of wine is required.
・ About children It is possible to enter the store. (Baby chairs are also available.)
・ For use by one person <We accept reservations from two people.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have allergies or dietary restrictions, please let us know in advance.
Please let us know if you have a seat request. * Depending on the reservation situation, we may not be able to meet your request. Please note.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.