Đặt bàn tại Aloha Table Loco Foods & Pancake House

dưới 12 tuổi
dưới 6 tuổi
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

アレルギー食材のあるお客様はご記入ください。
メッセージプレート(+300円税込み)をご希望のお客様はメッセージの内容をご記入ください。

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.