Đặt bàn tại ALOHA TABLE Perrier Chiba

【Business Hours】
11:00 - 22:30 (Food L.O.21:30, Drinks L.O.22:00)
There are several regular holidays a year (according to Perrier Chiba).
Reservations for more than 31 people are accepted by phone.
TEL: 043-215-7181

【Notes】
If you are late, please be sure to let us know.

We do not accept reservation of seats.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please let us know if you have any food allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.