Đặt bàn tại Lion D'Or - Ana Crowne Plaza Niigata

▶Please inform us of any allergies or restrictions beforehand.
▶Please let us know the purpose of your reservation as necessary (i.e. birthday celebration, client dinner, etc.)
▶Please note that we may not be able to accommodate all table preferences.

▶Please let us know two days or more in advance if you would like to arrange for flowers, cakes, etc. through the restaurant.
▶For any requests that require replies, special restaurant events not listed below, or reservations for groups of 8 or more people, please call the restaurant.

A 100% cancellation charge applies for any no-shows.
Your reservation may be cancelled if you do not arrive 15 minutes after your reserved time without prior notice.

All price include 10% service charge and applicable government tax
※Menu lineup, special offers, and prices are subject to change without prior notice.

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.