Đặt bàn tại Café In The Park - ANA Crowne Plaza Toyama

◆Tax and 10% service charge are included in all price.
◆If you have any food allergies and food intolerance, let us know in advance.
◆Menu and prices may change without any notification.
◆specific table requests
trên 65 tuổi
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.