Đặt bàn tại Salvatore Cuomo & Bar - ANA InterContinental Manza Beach Resort

◆All prices are in Japanese Yen, exclusive of 8 % consumption tax and subject to 13 % service charge.
◆Should you have any food allergies and food intolerance, kindly let us know in advance.
◆Cancellation policy is applied to a party of more than 6 guests. 50% of cancellation fee prior to 3 days and 100% prior to 2 days of the booking.
◆Menus and prices may change without any notification.
◆Specific table requests are subject to availability.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.