Đặt bàn tại PST OKINAWA by the sea - ANA InterContinental Manza Beach Resort

◆All prices are in Japanese Yen, exclusive of 10 % consumption tax and subject to 13 % service charge.
◆Should you have any food allergies and food intolerance, kindly let us know in advance.
◆Cancellation policy is applied to a party of more than 6 guests. 50% of cancellation fee prior to 3 days and 100% prior to 2 days of the booking.
◆Menus and prices may change without any notification.
◆Specific table requests are subject to availability.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Món

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.