Đặt bàn tại Bushman’s Restaurant & Bar - Anantara The Palm Dubai Resort

♦ Please note that we may be unable to accommodate your requests for specific seating.
Dress Code: Smart Casual & UAE National Attire
♦ Bookings for 8 pax above please contact directly through restaurant reservations.
♦ Please inform us of the purpose of your visit (birthday, business meeting, etc.)
♦ If you have any food allergies, please do not hesitate to notify us at the time of booking.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.