Đặt bàn tại Asakusa Kusatsutei

▶ Please contact the store directly for reservations of 7 people or more.
▶ Reservations can be changed up to 3 days in advance.


Inquiries by phone: 03-6458-1932
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergies or ingredients that you are not good at, please enter them. * If there is none, enter “None”.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.