Đặt bàn tại Vegetable Izakaya “Ashioto”

Business hours
Monday, Tuesday and Thursday: 17: 30-23: 30
Friday and Saturday, the day before public holidays: 17: 30-24: 00
Wednesday: Regular holidays

Yêu cầu

If there are elderly people or people with disabilities, please enter the number of people.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.