Đặt bàn tại Super Bacana Ginza

There is a possibility that the cancellation fee of the full charge will be charged 2000 yen for the change of the number of people on the day. The table setting may require around 10 minutes.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have a child/children, please write his/her age.
アレルギーや宗教上の理由などで召し上がれないものがある場合、事前にお申し付けください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.