Đặt bàn tại Higashiyama Shimbashi

[Lunch hours]
Weekdays 11:30-14:30 (reservation required)
Saturdays 11:30-15:00 (reservation required)
*Reservations are accepted until 17:00 the day before
◆For reservations outside business hours

please contact the store directly. Our store prioritizes the "peace of mind" and "safety" of our customers, and we clean and sterilize daily using disinfectant.

---------------
▶For reservations of 25 people or more, please contact the store directly.
▶Reservations made online are accepted until 17:00 on the day, except for some courses. For reservations after this time, please contact the store directly.
▶Even if the message "No seats available" appears, we may be able to make a reservation at your desired time, so please contact the store directly.
▶If we are unable to contact you after 15 minutes of your reservation time, we may be forced to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are going to be late.

Private Japanese Cuisine Higashiyama Shinbashi Branch 03-3519-5210

▶For cancellations made the day before or on the day of your visit, the following cancellation fees will be charged.
Cancellation the day before: 50% of the course price
Cancellation on the day: 100% of the course price
Cancellation without notice: 100% of the course price
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.