Đặt bàn tại La Bodega Hakata Store - 博多阪急シティダイニング くうてん 10階

場合 If you can not get in touch after your reservation time is 0 minutes, you may not be able to cancel your reservation, so please contact us if you are late. 〇 Please contact the store directly when booking for more than one person. Telephone inquiries:
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

アレルギー食材がございましたら、ご記入ください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.