Đặt bàn tại BarBies Grill

●Seating is limited to a two-hour period. ●Please note that we may not be able to accommodate your request for specific seats. Reservations for two people may be seated at the counter. ●If we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, we may be forced to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are going to be late. ●For reservations for one person or for 15 or more people, please contact the store directly. Phone inquiries: 050-1720-6693
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.