Đặt bàn tại Bekotei Jiyugaoka

混雑時には2時間制とさせていただきます。
食材等にアレルギーがある場合はスタッフまでお申し付けください。

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.