Đặt bàn tại Bekotei Jiyugaoka

混雑時には2時間制とさせていただきます。
食材等にアレルギーがある場合はスタッフまでお申し付けください。
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.