Đặt bàn tại bistro maru

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you cannot contact us after 30 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
▶ For reservations for 9 people or more, please contact the store directly.
▶ Please contact us by phone for children's use.

Inquiries by phone: 045-225-9533

Yêu cầu

If you have any allergic ingredients, please write them down.
お子様やお子様連れのお客様はいらっしゃいますか?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.