Đặt bàn tại Le Poulet Brasserie Ukai

Ukai's new cocept restaurant will open in Otemachi on Febrary 23rd, 2017.
※You can book a table online 60 days prior to the date of reservation.
※Please call us if you have more than 5 people in your party.

【Information】
1-1-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 100-0004
TEL: +81-3-3217-5252
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Do you have any food allergy or food restriction? Please let us know the details and the number of people concerned. ex.) Shellfish allergy : 2 people

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.