Đặt bàn tại Breeze of Tokyo

Please inform us regarding your reservation purpose (birthday, business meeting, etc.) and any food allergies.
Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating.

Consumption tax and service charge will be added your bill
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

食べ物アレルギーなどをお知らせください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.