Đặt bàn tại Ajidokoro Kifuya - Urayasu Brighton Hotel Tokyo Bay

▶ For more than 6 people, please call us. ▶ Regarding seat selection, we may not be able to comply with your request, please be forewarned. ▶ If you have any other requests, please fill in the request column. ▶ Customers with food allergy must tell the staff by the day before use.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

ベビーチェアーは必要ですか?
お住まいの地域を教えてください。

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.