Đặt bàn tại Bvlgari Il Caffe Osaka

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
▶If we cannot contact you within 15 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
▶For reservations for 5 or more people, please contact the store directly.

Telephone inquiries: 06-6313-1575

Yêu cầu

If you have any allergies or food intolerances, please check with your companion and fill in the details.
*If there is nothing in particular, please write "None".
Example) Dairy products 1 person

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.