Đặt bàn tại BVLGARI Il Ristorante Luca Fantin

・This restaurant is located in the Bulgari Ginza Tower.
【9th floor Bulgari Il Ristorante Luca Fantin】
・Please note that if you cancel on the day of your reservation or change the number of people,
 100% of the menu price will be charged as a cancellation fee.

・If you make a reservation for 5 or more people, use a private room, or order a cake,
 a cancellation fee will be charged from 3 days in advance.

・Children under 6 years old can only reserve private rooms.(Room fee 33,000 JPY including tax.)
 Please contact the store for availability.
dưới 6 tuổi

Yêu cầu

Please fill in if you are not good with or have allergic ingredients.
For celebrations, we can arrange cakes and flower bouquets for a fee. Please select below whether you have a request or not.
If yes, Please input your request into the request box below.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.