Đặt bàn tại Ajikitcho Bunbuan

・Separately, 10% service charge and 10% consumption tax will be charged.
・ If you use a private room (Saturday, Sunday and public holidays for lunch), you will be charged two yen per room (tax not included).
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have allergies or dietary restrictions, please let us know in advance.
Please let us know if you have a seat request.
※Depending on the reservation situation, we may not be able to meet your request. Please note.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.