Đặt bàn tại Cheval de Hyotan

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
▶If we cannot contact you within 30 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
▶For reservations for groups of 5 or more or for private reservations, please contact the store directly.
▶︎Children must be of junior high school age or older. For inquiries by phone: 03-5953-3430

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know. If not applicable, please write "None". If you have any food allergies, please let us know in advance. We may not be able to accommodate changes to the menu after your visit.
Reservations may be canceled due to irregular events. Please note.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.