Đặt bàn tại Choioden Kodemmacho

Our store do not have staff who can speak languages other than Japanese. Please be aware of this before visiting.

<<Business hours>>
[Weekdays] 15:00-23:30 (Food Lo.22:45, Drink Lo.23:00)
[Saturdays, Sundays, and holidays] 15:00-23:00 (Food Lo.22:15, Drink Lo.22:45)

▶Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
▶If you cannot contact us after the reservation time, we may inevitably cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are late.
▶Customers of 5 or more people are seated at the main counter, so please contact the store directly.

Yêu cầu

If you have any food allergies, please let us know.
Our shop is a smoking shop. We cannot guide those under the age of 20. Please be aware of this before making a reservation.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.