Đặt bàn tại Ocean Terrace

"・This is the reservation page for the 3rd floor restaurant Ocean Terrace
・We accept online reservations for parties up to 8 people. For parties of 9 or more people, please contact us by phone.
☏: 0799-82-1907
・Please be aware that we may not be able to accomodate specific seating requests.
・We may not be able to accomodate seating requests. As such, you may be seated outside. We apologize for the inconvenience.
・While there is roofing over the terrace seating, please note that it may not be available in the event of rain.
・Our restaurant does not allow pets. We apologize for the inconvenience.
・ Please contact us if you will be late. If we are unable to contact you within 30 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation.
・If you have any allergies, please let us know so we can accomodate your needs.

How to make reservations
・Please enter ""Adult"" for those over the age of 10.
・Please enter ""Child"" for those from the ages of 3-9.
・Please enter ""Infant"" for those under the age of 3.

Notice
Please be aware that we are currently not offering seasonal buffets."
dưới 9 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Please let us know if you have any allergies or food preferences.
How did you hear about us?

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.