Đặt bàn tại KIHARU BRASSERIE - CROSS HOTEL KYOTO

▶ Please note that we may not be able to comply with your request regarding your seat selection.
▶ In case of delayed without prior consent for 30 minutes or more, we may cancel automatically.
▶ We will accept reservations for 11 people or more via direct contact.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.