Đặt bàn tại Brasserie Harmony - Hotel East 21 Tokyo

▶ Online booking is available for 1 to 6 people.
For more than 7 people, please contact us by telephone.
※ We accept dinner buffet from 1 person to 10 people on the web
※ French Party Plan and Mama Kai Lunch Plan will be accepted from 4 people to 16 people on the web
▶ Reservations on the Internet are accepted until 21:00 one day before coming to the store.
Reservation of the day is available on the phone.
※ Reservations for dinner buffet from the web are available until 14:00 on the day
※ French Party Plan reservation will be up to 3 days in advance
▶ All seats are non-smoking seats.
▶ Please let us know if you can not get allergy or ingestion.
Store telephone number: 03-5683-5714
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

食材のアレルギーがございましたら、ご記入くださいませ。 ※記入例:卵アレルギー

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.