Đặt bàn tại Emilia

-If you want to cancel or change the reservation, please contact the store the day before.
Cancellation on the day / Unauthorized cancellation will be charged 100% of cancellation fee.
-Lunch time reservations will be reserved for courses prepared from 2600 yen.

Yêu cầu

・アレルギーや苦手な食材がありましたらご記入ください

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.