Đặt bàn tại ENSO L'asymetrie du calmee

▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
▶If we cannot contact you within 30 minutes of your scheduled reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you will be late.
▶Children over junior high school age will be booked on the same course as adults.
*As a general rule, we ask that you refrain from making reservations for children under elementary school age.
However, we may be able to accommodate reservations only for reservations or seating in private rooms, so please contact us.
▶If you would like to make a reservation for 3 or more people, please contact the store directly. ▶Please refrain from coming to the store wearing excessively casual clothing such as sandals and shorts.

For inquiries by phone: 076-208-4052

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.