Đặt bàn tại GARDEN HOUSE KAMAKURA

■■■■GARDEN HOUSE Kamakura■■■■
[Regarding reservations]
▶Please note that we may not be able to accommodate your seating request. ▶If we are unable to contact you within 30 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation, so please be sure to contact us if you are going to be late.

Telephone inquiries: 050-3184-0360
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please note that guests with pets may only use the terrace seats.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.