Đặt bàn tại Gibier Kappo Orisaka

▶ Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶ If you can not contact us after 10 minutes of reservation time, we may be forced to cancel, so please be sure to contact us if you are late.
Inquiries by phone ☎ 06-6453-2027
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

If you have any allergies or foods that you are not good at, please write them down.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.