Đặt bàn tại Grand Kitchen - Grand Hyatt Jeju

Greetings from Grand Hyatt Jeju!
We are delighted to host you and your guests at our restaurants.

▶Seating requests: subject to availability.
▶Menu items may change without prior notice depending on seasonality and availability.
▶Online offers cannot be used in conjunction with other discounts and offers.
▶Food and beverage visuals: images shown are for illustration purposes only and does not represent the actual dish or drink.
▶Outside food is not allowed within the restaurant premise.
▶We exercise a 30 minute grace period which will be extended from the time of your reservation.

※ For telephone inquiry / +82 (0)64-907-1234
※ E-mail / jeju.grand@hyatt.com

※ Operation Hours
Breakfast Monday to Sunday: 7:00 AM - 11:00 AM
Lunch Monday to Sunday: 12:00 PM - 2:30 PM
Dinner Monday to Sunday: 5:00 PM – 9:30 PM

※ Lunch Operation Hours on Children's Day (5th May)
1st seating : 11:30 AM - 1:00 PM
2nd seating : 1:30 PM - 3:00 PM

※ Buffet Pricing:
Breakfast: Adult KRW 60,000 | Child KRW 30,000
Lunch: Adult KRW 68,000 | Child KRW 34,000
Dinner: Adult KRW 140,000 | Child KRW 70,000
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Bạn có quan tâm tham gia chương trình khách hàng thân thiết World of Hyatt và tích điểm khi dùng bữa tại các khách sạn Hyatt trong chương trình không? Bằng việc tham gia, bạn đồng ý với Điều khoản & điều kiện của World of Hyatt. Chúng tôi cam kết thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.