Đặt bàn tại BAR FIZZ - Grand Hyatt Fukuoka

Notice of BAR FIZZ Temporary Closure
The safety and wellbeing of our guests and colleagues is always our top priority.
In light of the ongoing COVID-19 situation, BAR FIZZ has extended its temporarily suspension period until further notice. Thank you for your cooperation and understanding.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please inform us any food allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.