Đặt bàn tại BAR FIZZ - Grand Hyatt Fukuoka

At Grand Hyatt Fukuoka, the safety and wellbeing of our guests and colleagues is always our top priority. We have been closely monitoring the COVID-19 situation and making operational changes as precautionary measures. Thank you for your cooperation and understanding.

【Operational Hours】
2:00 PM - 5:00 PM
5:30 PM - 8:00 PM (Last orders 7:30 PM) *seats are available for maximum 2 hours
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please inform us any food allergies.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.