Đặt bàn tại MARTINI'S - Grand Hyatt Fukuoka

【Operational Hours】
until June 30, 2023
Sunday to Thursday 6:00 PM - 11:00 PM (last orders at 10:30 PM)
Friday and Saturday 6:00 PM - midnight (last orders at 11:30 PM)

Yêu cầu

Please inform us any food allergies.
Earn World of Hyatt points (5 points per USD 1) for eligible spending at Hyatt Hotels worldwide, including participating restaurants, bars and spas. Would you like to join World of Hyatt today?
If “yes," we will proceed with your enrollment, and you will receive your membership number via email before your reservation date. Points will be added for this restaurant visit.
If you are a World of Hyatt member, please enter your membership number.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.