Đặt bàn tại Yakitori Hachibei Bekkan

● Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
● If we are unable to contact you within 15 minutes of your reservation time, we may have no choice but to cancel your reservation.
● Please contact the restaurant directly for reservations of 7 or more people.
● All seats are non-smoking.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.