Đặt bàn tại Hanbee

< 店内お食事のご予約について🍣 >
▷▶▷店内お食事のご予約はこちらをClick!!◁◀◁

< お持ち帰り用メニューのご予約について🥡 >
▷▶▷お持ち帰りメニューのご予約はこちらをClick!!◁◀◁

Yêu cầu

生の食材を避けることは致しかねますが、アレルギーや特別な食事制限がある場合はお知らせください。
(記入例:食制限無し/1名乳製品アレルギー/海老と蟹のアレルギー 等)

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.