Đặt bàn tại Thrush Cafe

__________

[March 20th - April 10th] Click here to make a reservation for the cherry blossom season limited menu
*Seating will be limited to 90 minutes.

Click here to make a reservation until [February 18th]
*Seating will be limited to 2 hours.

___________

▶We do not accept seat reservations. Please note that we may not be able to meet your request.
▶For reservations for 9 or more people, please contact us by phone.
▶Children's lunch is only available for elementary school age children.
▶Please refrain from bringing pets.
▶If we do not hear from you within 20 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation. If there is a time change, please let us know by calling the number below.

Telephone inquiries: 0570-064-128
Happoen representative navigation dial (please select restaurant)
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

Please write down any allergies/ingredients you don't like. If not, please write "None".
If you need a child's chair, please write the number of seats. If you want a stroller to be seated, please write the number of seats. (It may be difficult to seat a stroller.)
If you have had a wedding at Happo-en or are planning to do so, please enter the date of your wedding.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.