Đặt bàn tại Sessions - Hard Rock Hotel Desaru Coast

• Specific seating requests is subject to availability
• A deposit of 50% or Full Payment may be required to secure a booking
• If you have any food allergies, please do not hesitate to notify us in ‘request’ column.
• Menus are subject to change without prior notice.
• Images may not necessarily reflect actual products for sale.
• If you encounter any issues such as reservations are not available at your requested time and / or number of persons, please contact us at +6-07-838-8888 or email fnb.marketing@hrhdesaru.com.
dưới 12 tuổi
dưới 3 tuổi

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.