Đặt bàn tại Osaka Heichinrou

1)We may call you about reservation.
2)Please fill in the details of your order.
3) Please put a call in to us for more than 50 people reservation.
4)If you cannot send it, please call the restaurant.

Yêu cầu

Which do you prefer, private room or dining area?

2 hour system for Lunch time
2 and half hour system for Dinner time
Please inform it if you have an allergy.
Please inform the time if you have inconvenient to call.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.