" "

Đặt bàn tại Lobby Lounge 'mahru' - HILTON OKINAWA CHATAN RESORT

▶Menu/price may change due to seasonality.
▶Price inclusive of taxes and service charge.
▶We will send you a reservation confirmation via LINE notification.
▶The message regarding your reservation would be sent to the number/e-mail address that you resister, if needed.
dưới 12 tuổi
dưới 5 tuổi

Yêu cầu

Please kindly understand that a message regarding your reservation would be sent to the number/e-mail address that you resister, if needed.
If you are a member of Hilton Honors, please let us know your member's stauts and number (9-10 digit).
If not, please input as N/A.
(Example) Gold 123456789

【DINE LIKE A MEMBER】
SAVE UP TO 25% OFF FOOD AND DRINKS, PLUS EARN 500 BONUS HONORS POINTS
If you’re already a Hilton Honors member, simply show your membership to one of our team to get up to 25% off* your entire food and drink bill today.

Not a member? Well, what are you waiting for?
Join now to enjoy this limited period access to the Hilton Honors offer and more exclusive privileges.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 8 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu Phải có ít nhất một chữ in hoa, một chữ thường, một số, và một biểu tượng.
Mật khẩu không được chứa một phần của Email.
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý với điều khoản và chính sách liên quan.
" "