Đặt bàn tại Poolside BBQ - Hilton Tokyo Bay

You can also make a reservation direct-dial. (050-3188-5225)

Regarding Specify your seat, but you may not meet your needs, please note.

■July 7 (Saturday) - September 9 (Sunday)
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.