Đặt bàn tại Poolside BBQ - Hilton Tokyo Bay

You can also make a reservation direct-dial. (050-3188-5225)

Regarding Specify your seat, but you may not meet your needs, please note.

■ 7 May 16 (Saturday) to September 4 (Sunday) ※ rainy weather during the bad holiday

Private party at the time held ※, it might be available to change the venue to the lounge.

■ Entertainment
DJ gold, Saturday, the day limit

■ special commemorative award
The guest of your visit in the yukata-Jinbei, presents a beautifully shining limited original cocktails in the dark
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.