Đặt bàn tại Poolside BBQ - Hilton Tokyo Bay

You can also make a reservation direct-dial. (050-3188-5225)

Regarding Specify your seat, but you may not meet your needs, please note.

■ 7 May 16 (Saturday) to September 4 (Sunday) ※ rainy weather during the bad holiday

Private party at the time held ※, it might be available to change the venue to the lounge.

■ Entertainment
DJ gold, Saturday, the day limit

■ special commemorative award
The guest of your visit in the yukata-Jinbei, presents a beautifully shining limited original cocktails in the dark
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.