Đặt bàn tại Lounge O - Hilton Tokyo Bay

▶Please include the number of children in your total party size. For example, “2 adults and 1 child” would be “3 people” total.

▶The 8% consumption tax and 13% service charge will be added to the price displayed.

▶Please let me know your use applications (birthday, entertainment, etc.) and food allergy.
▶You may not meet your needs regarding specify your seat. We are sorry and thank you for your understanding.
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

If it contains children, please enter their age in the remarks column.
Please let me know you need the high chair for kids or not.

Chi tiết Khách

※ Hãy chắc rằng bạn nhận được email từ tên miền "tablecheck.com"
Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.