Đặt bàn tại Silva - Hilton Tokyo Bay

▶Bar Lounge Open 11:00pm / Close 0:00pm
▶The 8% consumption tax and 13% service charge will be added to the price displayed.

▶Please include the number of children in your total party size. For example, “2 adults and 1 child” would be “3 people” total.
▶You may not meet your needs regarding specify your seat. We are sorry and thank you for your understanding.
Vui lòng lựa chọn thời gian theo giờ địa phương của nhà hàng

Yêu cầu

, Please describe reason of your use.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.