Đặt bàn tại silva - Hilton Tokyo Bay

▶Bar Lounge Open 11:00pm / Close 0:00pm
▶The 8% consumption tax and 13% service charge will be added to the price displayed.

▶You may not meet your needs regarding specify your seat. We are sorry and thank you for your understanding.

Back to "Hilton Tokyo Bay Website">>
dưới 12 tuổi

Yêu cầu

, Please describe reason of your use.

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.