Đặt bàn tại Hitohana(Takeout・Delivery)

【テイクアウト】
▶テイクアウトの受取は15:00~16:00の間にお越しくださいませ。

お問い合わせ専用:050-3138-3831

Yêu cầu

Chi tiết Khách

Mật khẩu quá ngắn (tối thiểu 6 ký tự)
Mật khẩu quá yếu
Mật khẩu không khớp với xác nhận
Đặt bàn của bạn chưa hoàn tất cho tới khi được xác nhận ở trang kế tiếp.